Plastics LDPE

แผ่นพลาสติก LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE) เป็นพลาสติกเกรด A ที่มีความเหนียวยืดหยุ่น และนิ่ม จึงไม่แตกหักง่าย ความหนาเริ่มต้นตั้งแต่ 0.2-1.5 มิล สีขาว ใช้สำหรับซับในหมวกอัด

Description

แผ่นพลาสติก LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE)

แผ่นพลาสติก LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE) เป็นพลาสติกเกรด A ที่มีความเหนียวยืดหยุ่น และนิ่ม จึงไม่แตกหักง่าย ความหนาเริ่มต้นตั้งแต่ 0.2-1.5 มิล สีขาว ใช้สำหรับซับในหมวกอัด

วัตถุดิบ

ผลิตเป็นสินค้าได้ดังนี้ หมวก เช่น ใช้สำหรับซับในหมวกอัด เนื่องจากเป็นพลาสติกเกรด A ที่มีความเหนียวยืดหยุ่น และนิ่ม จึงไม่แตกหักง่าย