Back to Shop

Plastics size 1.5 (White)

ผลิตเป็นสินค้าได้ดังนี้ หมวก เช่น หมวกcap,หมวกแก๊ป,กระเป๋าเดินทาง, ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดัดโค้งและมีน้ำหนักเบาเหมาะกับการผลิตหมวกcap, หมวกแก๊ป, กระเป๋าเดินทาง

Description

แผ่นพลาสติก ขนาด 1.5 (สีขาว)

วัตถุดิบ

ผลิตเป็นสินค้าได้ดังนี้ หมวก เช่น หมวกcap, หมวกแก๊ป, กระเป๋าเดินทาง, ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดัดโค้งและมีน้ำหนักเบาเหมาะกับการผลิตหมวกcap, หมวกแก๊ป, กระเป๋าเดินทาง