เส้นแกนยึด

เส้นแกนยึด วัตถุดิบหลัก ในการผลิตคือ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ความหนา 0.6, 1.0 มิล สีดำ ขนาดสามารถสั่งผลิตได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นแกนยึด

เส้นแกนยึด วัตถุดิบหลัก ในการผลิตคือ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ความหนา 0.6, 1.0 มิล สีดำ ขนาดสามารถสั่งผลิตได้

วัตถุดิบ

ผลิตเป็นสินค้าได้ดังนี้